De Pluijm

Latest posts by blogschrijfopleiding (see all)

Introductie: De Pluijm, King Kong College, 16 februari 2015

Geachte studenten,

in eerste instantie afstuderenden, maar allen, wees aandachtig, want wat wij nu gaan vertellen is voor eenieder van groot belang.

Onze evenzeer gewaardeerde als gevreesde Cees van der Pluijm heeft ons verlaten. Maar zoals jullie weten: wie schrijft, blijft. Cees mag dan niet langer in fysieke toestand door onze gangen gaan, zijn gedachtengoed en zijn missie dwalen voor altijd door onze gedachten. Het is onze taak en verantwoordelijkheid om dat in ere te houden.

Cees stond hier op school voor degelijkheid, voor argumentatie, voor onderbouwing, these, antithese, synthese, en dan wel in de juiste volgorde. Cees stond voor de correcte werkwoordvervoegingen, maar ook voor de stilistische nuances. Voor zinnen die foutloos zijn, maar vooral ook voor zinnen langer dan enkele woorden, in constructies die niet aan zichzelf ten onder gaan en niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vorm iets zeggen.

Cees stond voor de vileine zinsnedes, de humor op het randje, onder de gordel maar rijk gevangen in de taal.

En wat dacht je van de bronvermelding?

Cees was het toonbeeld van eruditie en eloquentie.

Cees was een voorbeeld van correctheid die een licht stoute speelsheid wist te verhullen. Cees zei iets door iets niet te zeggen. Of zei iets anders dan wat je dacht dat er stond. Maar dat alles vooral mooi, ambachtelijk en eloquent verwoord.

10246521_470035893126415_5920694422529932836_nEen tekst die voldoet aan de standaard van Cees is een waardige tekst, een niet alleen leesbaar en volgbaar betoog, maar vooral een interessante verhandeling, goed verwoord en met een grote rol voor spelling en vooral stijl. Wij allen moeten erop toezien dat dit gedachtengoed voor de opleiding behouden blijft, maar volstaat daarin slechts een belofte, een collectief voornemen, een eed? Cees zou wellicht hebben verzucht: natuurlijk niet, deze generatie is een luie, gemakzuchtige generatie, slechts voort te bewegen door ze een wortel voor te houden van eeuwige roem en veel geld. Voor minder doen ze het niet. Daarom hebben wij gedacht: laten wij dan ter meerdere eer en glorie van Cees’ gedachtengoed dit paardenmiddel inzetten: een heuse prijs.

Vanaf vandaag, waarde beschouwende schrijftalenten, huidige en toekomstige noeste scriptieploeteraars, dingt u allen mee naar de enige echte Pluijm, aan het einde van ieder schooljaar uit te reiken tijdens de afstudeerdag van de schrijfopleiding, aan de meest erudiete en eloquente afstudeerscriptie van het jaar.

Cees kent zijn studenten, dus fluistert hij ons nu in dat wij het begrip eruditie misschien even moet toelichten. Door Van Dale wordt eruditie aangeduid met “geleerdheid, gepaard met smaak en kritische zin”. Voor de zekerheid ook eloquent maar even: dat kan worden gelezen als “goed geformuleerd, welbespraakt”. En stijlmiddelen, ook die nog even? Door de juiste toepassing van stijlmiddelen kan u als schrijver een onuitwisbare indruk op ons als lezer maken; denk hierbij aan rake beeldspraak, ironische eufemismen, op de arme lezer in hakkende herhalingen, bijtende understatements, retorische vragen, bloemrijke hyperbolen – kortom: het complete arsenaal van de schrijver die het woord als zijn belangrijkste wapen hanteert, zijn zinnen een baken van licht laat zijn in deze duistere wereld van grofbespraaktheid en onwelluidendheid.

Vrijdag 26 juni 2015 zal dus voor de eerste maal de Pluijm door ons worden uitgereikt – en ons, daarmee doelen wij in wezen op allen die Cees schatplichtig zijn – op dit moment nemen wij persoonlijk deze taak op ons, maar uiteraard zijn wij middels een goed geplande machtsovername altijd van deze positie te stoten. Met de lijst van stijlkenmerken in de hand, maar vooral ook de bril dragende van de liefhebber van eruditie en eloquentie, zullen wij bepalen wie van de afstuderenden dit jaar het meest in de buurt komt van het beeld dat Cees voor ogen had voor jullie allen.

Deze gelukkige student zal niet alleen de eeuwige roem van de allereerste Pluijm ontvangen, er komt ook een verantwoordelijkheid bij kijken. Als huidige bezitter van De Pluijm, een wisseltrofee, spreek jij je opvolger het jaar daarop toe bij het doorgeven van diezelfde Pluijm – uiteraard met een warme speech, maar toch vooral ook een licht vileine toets, en met liefde voor de betere retorica. Inderdaad, de druk ligt al op je schouders. Je zult eronder lijden, nietige sterveling!

Zo deed Cees het, zo willen wij het voortzetten. Natuurlijk zal dit alles niet in de buurt komen van de waarde die zijn aanwezigheid voor ons had, maar laat deze prijs een belofte zijn om te blijven vieren wat Cees voor ons en onze school heeft betekend. Want wat je van Cees kreeg, was altijd aan de ene kant leuk en leerzaam, een bevestiging dat hij je had gezien en zijn oordeel niet over één nacht ijs liet gaan, maar ook altijd een beetje moeilijk, een beetje pijnlijk, iets schurend, een aai met een scherpe nagel, om je als schrijver op beide voorvoeten te houden, om je toch vooral niet op je lauweren te laten rusten, om altijd door te gaan, om altijd beter te willen worden.

Heel veel succes, en tot op de afstudeerdag!

De Pluijmcommissie

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *