Dubbel D maakt kennis met Edna

Latest posts by blogschrijfopleiding (see all)

Naam : Edna Azulay

Leeftijd : 20

Leerjaar : jaar 2

Op de schrijfopleiding sinds?
2014

Als wat?
student
meisje met die gele houtje-touwtjejas

Waarom dit?
ik wilde het liefst alles doen
schrijven komt daar het dichtst in de buurt

Kies een stukje eigen geschreven tekst
De vorige jongen die ze mee naar huis nam was Max. Hij was Vlaams. Ze was vooral gefascineerd door de manier waarop hij haar naam uitsprak en het woord ‘minetten’. Zenna had geen idee wat het inhield, maar het klonk als iets wat leuk zou kunnen zijn. Max bleek een echte doorzetter. Hij was vastbesloten alle tweeënzeventig erogene zones op haar lijf te ontdekken. Hij zoog aan haar tepel. Zenna bedacht wat ze nu zou moeten voelen. Soms had ze het idee dat haar lichaam los van haar stond. Ze hoorde haar vriendinnen wel eens praten over orgasmes die hen in andere dimensies brachten, iets met trillende ledematen, ongecontroleerde kreten en tranen als het over was. Als Zenna een orgasme had, was het nog het best te vergelijken met een nies. Toen Max tussen haar benen vandaan kwam, zei hij dat ze een grappige flamoes had. Haar rechterschaamlip stak uit. Zenna wist niet dat een flamoes grappig kon zijn.

Wat zegt dit stuk over jou?
Dit is een fragment uit de tekst die ik schreef voor het keuzevak ‘Korte Verhalen’ van Edzard Mik. Het gaat over een meisje dat heel graag iemand wil toelaten, maar daar niet toe in staat is. Ze neemt een jongen mee naar huis en hij mag uiteindelijk langer blijven omdat zijn tandpastatube mooi kleurt bij haar badkamermuren, omdat ze nog nooit een jongen heeft ontmoet die biologische tandpasta gebruikt, omdat ze kan slapen als hij naast haar ligt. Dat moet wel in de buurt van liefde komen, denkt ze.
Ik schrijf graag over mensen met een bepaald ongemak, in dit fragment ongemak tegenover je eigen lijf, tegenover seksualiteit. Misschien omdat ik me zelf ook vaak ongemakkelijk voel. Ik denk ook dat ik er in deze tekst in geslaagd ben een vrij apathisch meisje neer te zetten dat toch sympathie opwekt.

Wat doe je hiernaast?
Ik ga een keer per week langs bij een mentholsigaret rokende, lichtdementerende vrouw die me altijd dezelfde verhalen vertelt en bonbons voert. Ik fiets op mijn rode retrovouwfiets, als ik dronken ben zing ik er ook liedjes van Eefje de Visser bij. Netflix en chillen met Dalia. Recepten opzoeken met zoete aardappel.

Waar schrijf je nu aan?
Samen met Just schrijf ik de afstudeervoorstelling voor Celine van de Sande (EDU4) over drie mensen die opzoek gaan naar hun muziekheld uit de jaren ‘80. Ook ben ik bezig met een essay over gender en een korte hertaling van Voorjaarsontwaken.

Wat is je ambitie?
Op heel veel plekken in de wereld wonen met Dalia
Leren hoe ik zelf eten kan verbouwen en hoe ik voor dieren moet zorgen
Kunnen leven van schrijven
Minder twijfelen

Welke vraag heb je altijd al willen beantwoorden in een interview?
Over wie ging je laatste seksueel getinte droom?

Ik droomde laatst dat ik met Lila zoende, het was een droom met zo’n soft-erotische rode waas eroverheen en heel veel vrouwen in een houten boshuisje.

Beantwoord de laastste vraag die je aan google stelde
Wat houdt trouwen in?

Burgerlijk Wetboek

De wettelijke artikelen die over het huwelijk gaan staan in het Burgerlijk wetboek (BW). Daarin staat bijvoorbeeld vermeld hoe het gaat bij een scheiding, en dat mensen van gelijke sekse ook met elkaar kunnen trouwen.

Maar ook staat er vermeld wat nu eigenlijk de rechtsgevolgen zijn van de belofte die jullie, in je beste kleding en met al je vrienden en familie om je heen, doen. Niet voor niets vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand ‘of je trouw wilt beloven alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt’.

De wet gaat ervan uit dat mensen trouwen in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat al jullie bezittingen gezamenlijk bezit worden zodra je getrouwd bent. Dat is alleen anders als je trouwt onder huwelijkse voorwaarden. In die voorwaarden kun je zaken regelen als aansprakelijkheid voor elkaars schulden etc. Je ziet dan ook vaak dat mensen met een groot eigen vermogen, of bijvoorbeeld een eigen zaak, eerder kiezen voor deze vorm van trouwen.

Plichten

Titel 6 van Boek 1 BW regelt de rechten en plichten van echtgenoten. Vroeger was het bijvoorbeeld verplicht dat mensen die met elkaar getrouwd waren ook samenwoonden. In de wet stond geregeld wie de doorslaggevende stem had als de echtelieden er niet uit kwamen waar ze nu gingen wonen. Deze verplichting is inmiddels afgeschaft. Maar nog steeds heeft het huwelijk allerlei gevolgen in het recht.

Zo bepaalt artikel 81 dat echtgenoten elkaar hulp en bijstand zijn verschuldigd. Ook zijn zij verplicht om de minderjarige kinderen die tot hun gezin behoren te verzorgen en op te voeden en de kosten hiervoor voor hun rekening te nemen. De kosten van de huishouding komen voor rekening van het gezamenlijke inkomen.

Aansprakelijkheid

In een normale huishouding komt het voor dat je verbintenissen aangaat met anderen. Je neemt bijvoorbeeld een werkster aan. Voor dit soort verbintenissen zijn beide echtgenoten aansprakelijk. Je kunt aan de rechtbank verzoeken om deze aansprakelijkheid op te heffen, maar dat kan alleen als er een goede reden voor is.

In artikel 86 staat hoe dat is geregeld ten opzichte van bijvoorbeeld de werkster of de schilder,  die immers niet beter weten dan dat de beide partners het eens zijn over de verstrekte opdracht.

Voor bepaalde rechtshandelingen is de toestemming van beide partners vereist. Zo mag je echtgenoot bijvoorbeeld niet zomaar het huis waarin jullie wonen verkopen. Ook mag hij niet een heel grote gift doen aan iemand zonder dat jij het hiermee eens bent. In artikel 89 staat beschreven wat de gevolgen zijn als een van beide echtgenoten zich hier toch niet aan houdt.

Deze is van scientology, misschien ook leuk
WAT IS EEN HUWELIJK?

Als men met elkaar begint op basis van die overeenkomst die men een huwelijk noemt, begeeft men zich in iets wat op zijn zachtst gezegd avontuurlijk is. Als twee mensen gaan trouwen, doen deze mensen iets waar ze niets van af weten. En uit alle aanwijzingen blijkt dat als ze het al meer dan eens geprobeerd hebben, ze er de tweede keer echt niet meer van af weten dan de eerste keer.

Het huwelijk is de basis van de gezinseenheid. In onze maatschappij is momenteel het gezin de meest hechte, zichzelf in stand houdende, zichzelf beschermende eenheid. In economisch opzicht en in andere opzichten is het gezin een noodzakelijke instelling voor de maatschappij zoals zij tegenwoordig reilt en zeilt. Een cultuur zal naar de knoppen gaan als de hoeksteen ervan, het gezin, hieruit als functionerende bouwsteen wordt verwijderd. Men kan er dus nogal zeker van zijn dat hij die het instituut huwelijk om zeep helpt, de beschaving om zeep helpt.

De huwelijksrelatie is in wezen een gepostuleerde relatie. Een postulaat is een conclusie, besluit of voornemen aangaande het een of ander. Als mensen ermee stoppen hun huwelijk te postuleren, houdt het op te bestaan. Dat is wat er met de meeste huwelijken gebeurt. En het is niet andersom: het is niet zo dat alle mensen slecht zijn en dat daarom overeenkomsten zoals het huwelijk doorgaans in ontrouw uitmonden en allemaal op de klippen zullen lopen. Dat is niet waar. Het omgekeerde is waar. Als men een louter gepostuleerde relatie heeft, moet men doorgaan die te creëren. En een gezin dat zich als gezin niet blijft creëren, zal als gezin ophouden te bestaan. Dat is zo’n beetje alles wat je daarover hoeft te weten.

Wanneer mensen problemen hebben met het huwelijk, komt dat omdat ze verwachten dat het op de automatische piloot kan worden gezet. Ze denken dat ze op één lijn kunnen blijven, zonder daar enige moeite voor te hoeven doen; jammer genoeg is dat niet het geval. Het moet gecreëerd worden.

Iemand wiens ouders het er niet zo goed van afbrachten, bekeek dit misschien eens en nam een besluit: “Moet je nou toch eens zien! Dit instituut dat inherent is aan de natuurlijke gang van zaken, waar niets ooit verandering in mag brengen, houdt geen stand en stelt niet veel voor want het valt helemaal uit elkaar.”

Het is hem niet gelukt. Hij heeft waarschijnlijk toen hij nog erg jong was geprobeerd het gezin tot een eenheid te postuleren. Hij heeft er zijn best voor gedaan; hij heeft geprobeerd op de één of andere manier een “Papa houdt van Mama”-situatie op gang te krijgen, en te laten zien dat ze iets hadden om voor te leven, enzovoorts.

Een van de redenen waarom een kind zich blesseert, is in feite dat hij zijn ouders wil laten inzien dat ze verantwoordelijkheden hebben voor het gezin. Kinderziektes en al dat soort dingen treden vaak op vlak nadat er in het gezin ruzie is geweest.

Maar of iemand in zijn eigen ouders nu wel of niet een goed voorbeeld had van een stabiel huwelijk, dat heeft niets te maken met de vraag of hij er wel of niet voor kan zorgen zelf een succesvol huwelijk te hebben.

Als je denkt dat alle andere dingen die een rol spelen erop berekend zijn dat het huwelijk stand houdt, zonder dat je probeert om het aan de gang te houden, zal het er natuurlijk op uitdraaien dat het stukloopt. Maar als je het benadert vanuit het besef dat een huwelijk iets is wat je door postuleren in het leven moet roepen en in stand moet houden, en dat het zal ophouden te bestaan wanneer je stopt eraan te werken, en als je de technologie kent die in de rest van deze cursus staat, dan kun je elk huwelijk bij elkaar houden, of elk facet van ieder huwelijk herstellen, of een huwelijk weer lijmen op de manier zoals je het wilt hebben. Maar je moet er wel iets voor over hebben en er is wel een beetje moed voor nodig, en dat is nog maar zwak uitgedrukt.

 

En daarom gaat Dubbel D niet trouwen, wij zijn er over twee weken weer.

 

2 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *